address w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła address w angielski»francuski słowniku

I.address [Brit əˈdrɛs, Am əˈdrɛs, ˈæˌdrɛs] RZECZOW.

II.address [Brit əˈdrɛs, Am əˈdrɛs, ˈæˌdrɛs] CZASOW. przech.

address w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła address w angielski»francuski słowniku

address Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文