adhesive w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła adhesive w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.adhesive [Brit ədˈhiːsɪv, ədˈhiːzɪv, Am ædˈhisɪv, ædˈhizɪv] RZECZOW.

II.adhesive [Brit ədˈhiːsɪv, ədˈhiːzɪv, Am ædˈhisɪv, ædˈhizɪv] PRZYMIOT. (gen)

Tłumaczenia dla hasła adhesive w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

adhesive w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła adhesive w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła adhesive w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

adhesive Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文