adviser w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła adviser w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

adviser, advisor [Brit ədˈvʌɪzə, Am ədˈvaɪzər] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła adviser w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

adviser w słowniku PONS

adviser Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文