again w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła again w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

again PRZYSŁ. When used with a verb, again is often translated by adding the prefix re to the verb in French: to start again = recommencer; to marry again = se remarier; I'd like to read that book again = j'aimerais relire ce livre; she never saw them again = elle ne les a jamais revus. You can check re + verbs by consulting the French side of the dictionary.
For other uses of again and for idiomatic expressions, see below.
:

born-again [Brit ˌbɔːnəˈɡɛn, Am ˌbɔrnəˈɡɛn] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła again w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

again w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła again w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła again w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

again Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文