ain't w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ain't w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ain't → am not, → is not, → are not, → has not, → have not

Tłumaczenia dla hasła ain't w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ain't w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ain't w angielski»francuski słowniku

ain't Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文