aircraft w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła aircraft w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

anti-aircraft [Brit ˌantɪˈɛːkrɑːft, Am ˌæn(t)iˈɛrˌkræft, ˌænˌtaɪˈɛrˌkræft] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła aircraft w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

aircraft w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła aircraft w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła aircraft w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

aircraft Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

position ż de D.C.A.
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文