airs w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła airs w angielski»francuski słowniku

2. air (atmosphere, sky):

air m

open-air [Brit əʊp(ə)nˈɛː, Am ˌoʊpənˈɛr] PRZYMIOT.

airs w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła airs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

air conditioning [ˈeəkənˈdɪʃnɪŋ, Am ˈerkənˌdɪʃnɪŋ] RZECZOW. no pl

Tłumaczenia dla hasła airs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

airs Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

airs z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła airs w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文