alive w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła alive w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. alive (living):

alive lit
alive lit
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła alive w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

alive w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła alive w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to flay sb (alive) fig inf

Tłumaczenia dla hasła alive w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

alive Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to flay sb (alive) fig inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文