almost w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła almost w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

almost [Brit ˈɔːlməʊst, Am ˈɔlˌmoʊst] PRZYSŁ. When almost is used to mean practically it is translated by presque: we're almost ready = nous sommes presque prêts; it's almost dark = il fait presque nuit; the room was almost empty = la salle était presque vide.
When almost is used with a verb in the past tense to describe something undesirable or unpleasant that nearly happened, it is translated using the verb faillir followed by an infinitive: I almost forgot = j'ai failli oublier; he almost fell = il a failli tomber.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła almost w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

almost w słowniku PONS

almost Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文