answers w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła answers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. answer (reply):

réponse ż (to à)

I.answer for CZASOW. [Brit ˈɑːnsə -, Am ˈænsər -] (answer for [sth]) (account for)

II.answer for CZASOW. [Brit ˈɑːnsə -, Am ˈænsər -] (answer for [sb]) (vouch for)

I.answer back CZASOW. [Brit ˈɑːnsə -, Am ˈænsər -] (answer back) (gen)

II.answer back CZASOW. [Brit ˈɑːnsə -, Am ˈænsər -] (answer [sb] back) Brit

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła answers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
answer (à to)
answer (à to)

answers w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła answers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
évasif(-ive)

Tłumaczenia dla hasła answers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

answers Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文