anyone w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła anyone w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

anyone → anybody

Zobacz też anybody

anybody [Brit ˈɛnɪbɒdi, Am ˈɛniˌbɑdi, ˈɛniˌbədi] ZAIMEK

3. anybody (no matter who):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła anyone w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

anyone w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła anyone w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też anybody

anybody [ˈenɪbɒdɪ, Am -bɑ:dɪ] indef pron, sing

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła anyone w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

anyone Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文