approach w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła approach w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.approach [Brit əˈprəʊtʃ, Am əˈproʊtʃ] RZECZOW.

6. approach AVIAT → approach path

1. approach person, place:

Zobacz też approach path

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła approach w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

approach w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła approach w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.approach [əˈprəʊtʃ, Am -ˈproʊtʃ] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła approach w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

approach Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

approach Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła approach w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文