arch w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła arch w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła arch w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

arch w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła arch w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

arch2 <-er, -est> [ɑ:tʃ, Am ɑ:rtʃ] PRZYMIOT.

arch-enemy <-ies> [ˌɑ:tʃˈenɪmi, Am ˌɑ:rtʃ-] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła arch w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

arch Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文