arse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła arse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

arse [Brit ɑːs, Am ɑrs] RZECZOW. Brit vulg sl

Tłumaczenia dla hasła arse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

arse w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła arse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła arse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

arse Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to lick sb's arse [or Am ass] vulg
to be a pain in the arse Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文