ass w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ass w angielski»francuski słowniku

3. ass Am slang:

cul m slang
se magner le cul slang
fous le camp! slang
to have sb's ass slang
piece of ass slang
nana ż slang
to kick (some) ass slang
cogner inf
to kiss sb's ass slang
lécher le cul à qn slang
your ass is grass! slang

ass-kisser [Brit ˈaskɪsə, Am ˈæsˌkɪsər] RZECZOW. slang

ass w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ass w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła ass w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ass Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to break one's back [or ass Am ] inf
you can bet your boots [or ass Am ] that ... inf
to lick sb's arse [or Am ass] vulg
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文