assured w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła assured w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.assured [Brit əˈʃʊəd, Am əˈʃʊrd] RZECZOW. Brit (insured)

II.assured [Brit əˈʃʊəd, Am əˈʃʊrd] PRZYMIOT.

self-assured [Brit ˌsɛlfəˈʃɔːd, ˌsɛlfəˈʃʊəd, Am ] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła assured w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

assured w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła assured w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła assured w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

assured Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文