ate w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ate w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ate → eat

Zobacz też eat

I.eat <prét ate, part passé eaten> [Brit iːt, Am it] CZASOW. przech.

1. eat (consume) person, animal:

II.eat <prét ate, part passé eaten> [Brit iːt, Am it] CZASOW. nieprzech.

I.eat <prét ate, part passé eaten> [Brit iːt, Am it] CZASOW. przech.

1. eat (consume) person, animal:

II.eat <prét ate, part passé eaten> [Brit iːt, Am it] CZASOW. nieprzech.

comfort eat <prét ate; part passé eaten> CZASOW. nieprzech.

II.eat up CZASOW. [Brit iːt -, Am it -] (eat [sth] up, eat up [sth])

I.eat away CZASOW. [Brit iːt -, Am it -] (eat [sth] away, eat away [sth])

Tłumaczenia dla hasła ate w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ate w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ate w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też eat

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ate w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ate Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文