attempts w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła attempts w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.attempt [Brit əˈtɛm(p)t, Am əˈtɛm(p)t] RZECZOW.

1. attempt:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła attempts w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

attempts w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła attempts w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
courageux(-euse)

Tłumaczenia dla hasła attempts w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

attempts Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文