authority: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła authority: w angielski»francuski słowniku

I.authority [Brit ɔːˈθɒrɪti, Am əˈθɔrədi] RZECZOW.

1. authority (power):

authority: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła authority: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

authority <-ies> [ɔ:ˈθɒrətɪ, Am ə:ˈθɔ:rət̬ɪ] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła authority: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

authority: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

authority: Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文