automatic w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła automatic w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.automatic [Brit ɔːtəˈmatɪk, Am ˌɔdəˈmædɪk] RZECZOW.

II.automatic [Brit ɔːtəˈmatɪk, Am ˌɔdəˈmædɪk] PRZYMIOT. (all contexts)

Tłumaczenia dla hasła automatic w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

automatic w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła automatic w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.automatic [ˌɔ:təˈmætɪk, Am ˌɑ:t̬əˈmæt̬-] RZECZOW.

II.automatic [ˌɔ:təˈmætɪk, Am ˌɑ:t̬əˈmæt̬-] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła automatic w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

automatic Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

automatic z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文