avant-garde w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła avant-garde w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.avant-garde [Brit ˌavɒ̃ˈɡɑːd, Am ˌævɑntˈɡɑrd] RZECZOW.

II.avant-garde [Brit ˌavɒ̃ˈɡɑːd, Am ˌævɑntˈɡɑrd] PRZYMIOT.

1. type (variety, kind):

genre m (of de)
I know his type pej

Tłumaczenia dla hasła avant-garde w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

avant-garde <pl avant-gardes> [avɑ̃ɡaʀd] RZECZOW. ż

I.avant-gardiste <pl avant-gardistes> [avɑ̃ɡaʀdist] PRZYMIOT.

II.avant-gardiste <pl avant-gardistes> [avɑ̃ɡaʀdist] RZECZOW. mf

1. jouer:

jouer JEUX, SPORT, HIPPISME match, jeu, partie

3. jouer:

jouer CINE, THEAT personne: pièce

III.jouer de CZASOW. przech. obj.indir.

2. jouer:

à toi de jouer! lit
à toi de jouer! fig
bien joué! fig

7. jouer (intervenir):

Zobacz też tableau, souris, scène, pendable, fille

tableau <pl tableaux> [tablo] RZECZOW. m

9. tableau THEAT:

tableau de bord MOTOR
tableau de bord AVIAT, CHEMDFER

souris <pl souris> [suʀi] RZECZOW. ż

3. scène (activité théâtrale):

3. fille (prostituée):

fille dated
fille de joie dated
fille à matelots dated
fille perdue dated
fille publique dated, fille des rues dated
fille à soldats dated
fille soumise dated

avant-garde w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文