Widzisz podobne wyniki:

avec w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła avec w angielski»francuski słowniku

alec, aleck [Brit ˈalɪk, Am ˈælək] RZECZOW.

aver <part prés averring; prét, part passé averred> [Brit əˈvəː, Am əˈvər] CZASOW. przech. form

Ave Maria [Brit ˌɑːveɪ məˈriːə, Am ˌɑveɪ məˈriə] RZECZOW.

avec w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła avec w angielski»francuski słowniku

Zobacz też second2, second1

II.weave <wove [or a. Am weaved], woven> [wi:v] CZASOW. nieprzech.

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文