average w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła average w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.average [Brit ˈav(ə)rɪdʒ, Am ˈæv(ə)rɪdʒ] RZECZOW. (gen)

II.average [Brit ˈav(ə)rɪdʒ, Am ˈæv(ə)rɪdʒ] PRZYMIOT. (gen) MAT

III.average [Brit ˈav(ə)rɪdʒ, Am ˈæv(ə)rɪdʒ] CZASOW. przech.

average out CZASOW. [Brit ˈav(ə)rɪdʒ -, Am ˈæv(ə)rɪdʒ -] (average out [sth], average [sth] out)

Dow-Jones, Dow-Jones industrial average [Brit ˌdaʊˈdʒəʊnz] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła average w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
avarie commune FIN, LAW

average w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła average w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła average w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

average Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文