bad w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bad w angielski»francuski słowniku

II.bad <comp worse, superl worst> [Brit bad, Am bæd] PRZYMIOT.

1. bad (poor, inferior, incompetent, unacceptable):

bad attr joke
not bad inf

3. bad (morally or socially unacceptable):

grossier/-ière
+ subj it will look bad

7. bad (ill, with a weakness or injury):

to be in a bad way inf

III.bad [Brit bad, Am bæd] PRZYSŁ. inf esp Am

bad-tempered [Brit ˌbadˈtɛmpəd, Am ˌbædˈtɛmpərd] PRZYMIOT.

bad-mannered [Brit ˌbadˈmanəd, Am ˌbædˈmænərd] PRZYMIOT.

bad w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bad w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bid1 <-dd-, bid [or bade], bid [or -den]> [bɪd] CZASOW. przech. form

Tłumaczenia dla hasła bad w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bad Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to give a dog a bad name Brit prov
faire la gueule à qn inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文