bags w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bags w angielski»francuski słowniku

III.bag <part prés bagging; prét, part passé bagged> [Brit baɡ, Am bæɡ] CZASOW. przech.

3. bag (put in bags) → bag up

IV.bag <part prés bagging; prét, part passé bagged> [Brit baɡ, Am bæɡ] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też bag up

bags w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bags w angielski»francuski słowniku

bags Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to pack one's bags a. fig
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文