bang w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bang w angielski»francuski słowniku

I.whiz-bang, whizz-bang [Brit ˈwɪzbaŋ, Am ˈ(h)wɪzˌbæŋ] inf RZECZOW.

II.whiz-bang, whizz-bang [Brit ˈwɪzbaŋ, Am ˈ(h)wɪzˌbæŋ] inf PRZYMIOT.

I.bang into CZASOW. [Brit baŋ -, Am bæŋ -] (bang into [sb/sth])

I.bang in CZASOW. [Brit baŋ -, Am bæŋ -] (bang [sth] in, bang in [sth])

I.bang up CZASOW. [Brit baŋ -, Am bæŋ -] (bang [sb] up, bang up [sb]) Brit (put in jail)

bang-on [Brit baŋˈɒn, Am ˌbæŋˈɑn] PRZYMIOT. Brit inf

bang w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bang w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

slap-bang → slap

Zobacz też slap

Tłumaczenia dla hasła bang w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bang Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文