bank w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bank w angielski»francuski słowniku

4. bank (fuel) → bank up

Zobacz też bank up

bank w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bank w angielski»francuski słowniku

bank Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

avoir un compte à ...

bank Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła bank w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文