bars w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bars w angielski»francuski słowniku

III.bar <part prés barring; prét, part passé barred> [Brit bɑː, Am bɑr] CZASOW. przech.

bars w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bars w angielski»francuski słowniku

bar2 [bɑ:ʳ, Am bɑ:r] PRZYIMEK Brit (except for)

T-bar [ˈti:bɑ:ʳ, Am -bɑ:r], T-bar lift RZECZOW.

bars Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to bar sb from a team Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文