base w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła base w angielski»francuski słowniku

II.base [Brit beɪs, Am beɪs] PRZYMIOT. (contemptible)

base w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła base w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła base w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
divan base Brit

base Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be off base Am inf

base z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文