based w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła based w angielski»francuski słowniku

II.base [Brit beɪs, Am beɪs] PRZYMIOT. (contemptible)

broad-based [Brit ˌbrɔːdˈbeɪst, Am ˌbrɔdˈbeɪst] PRZYMIOT.

based w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła based w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła based w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
divan base Brit

based Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be off base Am inf

based Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła based w francuski»angielski słowniku

based z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文