bean w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bean w angielski»francuski słowniku

adzuki [Brit ədˈzuːki, Am ædˈzuki], adzuki bean [æˈdzuːkɪ biːn], aduki bean [æˈduːkɪ biːn] RZECZOW. GASTR

bean w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bean w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

French bean → green bean

Tłumaczenia dla hasła bean w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bean Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

not to have a bean inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文