bear w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bear w angielski»francuski słowniku

II.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] CZASOW. przech.

3. bear (show visibly):

7. bear (endure, tolerate) fig:

III.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] CZASOW. nieprzech.

I.bear with CZASOW. [Brit bɛː -, Am bɛr -] (bear with [sb])

I.bear along CZASOW. [Brit bɛː -, Am bɛr -] (bear [sb/sth] along, bear along [sb/sth])

bear w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bear w angielski»francuski słowniku

3. bear (endure, deal with):

koala [kəʊˈɑ:lə, Am koʊ-], koala bear RZECZOW.

bear Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文