bearing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bearing w angielski»francuski słowniku

I.bearing [Brit ˈbɛːrɪŋ, Am ˈbɛrɪŋ] RZECZOW.

II.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] CZASOW. przech.

7. bear (endure, tolerate) fig:

III.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] CZASOW. nieprzech.

bearing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bearing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła bearing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bearing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

bearing z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文