beats w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła beats w angielski»francuski słowniku

III.beat <prét beat; part passé beaten> [Brit biːt, Am bit] CZASOW. przech.

1. beat (strike aggressively) person:

to beat the shit slang or hell inf out of sb

10. beat SPORT:

IV.beat <prét beat; part passé beaten> [Brit biːt, Am bit] CZASOW. nieprzech.

I.beat back CZASOW. [Brit biːt -, Am bit -] (beat [sth] back, beat back [sth])

I.beat up CZASOW. [Brit biːt -, Am bit -] (beat [sb] up, beat up [sb])

I.beat out CZASOW. [Brit biːt -, Am bit -] (beat [sth] out, beat out [sth])

I.beat in CZASOW. [Brit biːt -, Am bit -] (beat [sth] in, beat in [sth])

II.beat down CZASOW. [Brit biːt -, Am bit -] (beat [sth] down, beat down [sth])

I.beat off CZASOW. [Brit biːt -, Am bit -] (beat [sb/sth] off, beat off [sb/sth])

beats w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła beats w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zwroty:

to beat the pants off sb [or sb hollow Brit ] inf

Tłumaczenia dla hasła beats w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

beats Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文