became w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła became w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

became [Brit bɪˈkeɪm, Am bɪˈkeɪm] CZASOW. pt

became → become

Zobacz też become

I.become <prét became, part passé become> [Brit bɪˈkʌm, Am bəˈkəm] CZASOW. przech.

II.become <prét became, part passé become> [Brit bɪˈkʌm, Am bəˈkəm] CZASOW. nieprzech.

III.become <prét became, part passé become> [Brit bɪˈkʌm, Am bəˈkəm] CZASOW. impers

I.become <prét became, part passé become> [Brit bɪˈkʌm, Am bəˈkəm] CZASOW. przech.

II.become <prét became, part passé become> [Brit bɪˈkʌm, Am bəˈkəm] CZASOW. nieprzech.

III.become <prét became, part passé become> [Brit bɪˈkʌm, Am bəˈkəm] CZASOW. impers

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła became w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

became w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła became w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też become

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła became w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

became Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

became Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła became w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文