beginning w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła beginning w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.beginning [Brit bɪˈɡɪnɪŋ, Am bəˈɡɪnɪŋ] RZECZOW. (start)

II.begin <part prés beginning, prét began, part passé begun> [Brit bɪˈɡɪn, Am bɪˈɡɪn] CZASOW. przech.

1. begin (start):

‘well …,’ she began

III.begin <part prés beginning, prét began, part passé begun> [Brit bɪˈɡɪn, Am bɪˈɡɪn] CZASOW. nieprzech.

1. begin (commence):

I.begin on CZASOW. [Brit bɪˈɡɪn -, Am bɪˈɡɪn -] (begin on [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła beginning w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

beginning w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła beginning w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.begin <-n-, began, begun> [bɪˈgɪn] CZASOW. nieprzech. (start)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła beginning w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

beginning Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文