behind w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła behind w angielski»francuski słowniku

I.behind [Brit bɪˈhʌɪnd, Am bəˈhaɪnd] RZECZOW. inf When used as a preposition to talk about the physical position of something, behind is translated by derrière: behind the house = derrière la maison.
behind is sometimes used in verb combinations ( fall behind, lag behind etc.). For translations, consult the appropriate verb entry ( fall behind, lag behind etc.).
For adverbial uses and figurative prepositional uses see the entry below.

II.behind [Brit bɪˈhʌɪnd, Am bəˈhaɪnd] PRZYMIOT.

III.behind [Brit bɪˈhʌɪnd, Am bəˈhaɪnd] PRZYSŁ.

IV.behind [Brit bɪˈhʌɪnd, Am bəˈhaɪnd] PRZYIMEK

Zobacz też fall behind, lag behind

I.lag behind CZASOW. [Brit laɡ -, Am læɡ -] (lag behind)

II.lag behind CZASOW. [Brit laɡ -, Am læɡ -] (lag behind [sb/sth])

II.leave behind CZASOW. [Brit liːv -, Am liv -] (leave [sth] behind) (cause to remain)

I.lag behind CZASOW. [Brit laɡ -, Am læɡ -] (lag behind)

II.lag behind CZASOW. [Brit laɡ -, Am læɡ -] (lag behind [sb/sth])

behind w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła behind w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła behind w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

behind Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文