below w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła below w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.below [Brit bɪˈləʊ, Am bəˈloʊ] PRZYIMEK When below is used as a preposition to talk about the physical position of something, it is most often translated by au-dessous de: the apartment below mine = l'appartement au-dessous du mien; below the knee = au-dessous du genou.
The most notable exceptions are for the expressions below the ground and below the surface, when sous is used: sous le sol, sous la surface.
For other prepositional uses of below and for adverbial uses see the entry below.

1. below (under):

6. below (unworthy of) → beneath

II.below [Brit bɪˈləʊ, Am bəˈloʊ] PRZYSŁ.

Zobacz też beneath

I.beneath [Brit bɪˈniːθ, Am bəˈniθ] PRZYIMEK When used as a preposition (= under), beneath is translated by au-dessous de: beneath his feet = au-dessous de ses pieds. When used as an adverb, beneath is translated by en dessous: the trees beneath = les arbres en dessous. For particular and figurative usages see below.

II.beneath [Brit bɪˈniːθ, Am bəˈniθ] PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła below w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

below w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła below w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła below w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

below Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文