belt w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła belt w angielski»francuski słowniku

3. belt inf → belt down

Zobacz też belt down

belt w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła belt w angielski»francuski słowniku

belt Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

belt z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła belt w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文