benefits w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła benefits w angielski»francuski słowniku

I.benefit [Brit ˈbɛnɪfɪt, Am ˈbɛnəfɪt] RZECZOW.

II.benefit <part prés benefiting; prét, part passé benefited> [Brit ˈbɛnɪfɪt, Am ˈbɛnəfɪt] CZASOW. przech.

III.benefit <part prés benefiting; prét, part passé benefited> [Brit ˈbɛnɪfɪt, Am ˈbɛnəfɪt] CZASOW. nieprzech.

benefits w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła benefits w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

supplementary benefit FIN → income support

Tłumaczenia dla hasła benefits w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

benefits Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

benefits Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文