bent w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bent w angielski»francuski słowniku

I.bent [Brit bɛnt, Am bɛnt] CZASOW. pt CZASOW. pp

bent → bend

2. bent BOT → bent grass

Zobacz też bent grass, bend

III.bend <prét, part passé bent> [Brit bɛnd, Am bɛnd] CZASOW. przech.

1. bend:

IV.bend <prét, part passé bent> [Brit bɛnd, Am bɛnd] CZASOW. nieprzech.

III.bend <prét, part passé bent> [Brit bɛnd, Am bɛnd] CZASOW. przech.

1. bend:

IV.bend <prét, part passé bent> [Brit bɛnd, Am bɛnd] CZASOW. nieprzech.

II.bend back CZASOW. [Brit bɛnd -, Am bɛnd -] (bend [sth] back, bend back [sth])

bent w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też bend

Tłumaczenia dla hasła bent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bent Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文