bet w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. bet (gamble):

to make a bet that

II.bet <part prés betting; prét, part passé bet or betted> [Brit bɛt, Am bɛt] CZASOW. przech.

III.bet <part prés betting; prét, part passé bet or betted> [Brit bɛt, Am bɛt] CZASOW. nieprzech.

ben voyons! inf
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
il y a fort ou gros à parier que

bet w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.bet <-tt-, bet [or -ted], bet [or -ted]> [bet] RZECZOW.

II.bet <-tt-, bet [or -ted], bet [or -ted]> [bet] CZASOW. przech.

III.bet <-tt-, bet [or -ted], bet [or -ted]> [bet] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła bet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
I bet!
I bet you I can do it!

bet Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to do sth for [or on Am ] a bet
you can bet your boots [or ass Am ] that ... inf
il y a gros à parier que
I bet you I can do it!
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文