between w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła between w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.between [Brit bɪˈtwiːn, Am bəˈtwin] PRZYIMEK When between is used as a preposition expressing physical location ( between the lines), time ( between 8 am and 11 am), position in a range ( between 30 and 40 kilometres), relationship ( link between, difference between) it is translated by entre. For particular usages, see the entry below.

II.between [Brit bɪˈtwiːn, Am bəˈtwin] PRZYSŁ. a. in between

go-between [Brit ˈɡəʊbɪtwiːn, Am ˈɡoʊ bəˌtwin] RZECZOW.

I.sandwich [Brit ˈsan(d)wɪdʒ, ˈsan(d)wɪtʃ, Am ˈsænˌ(d)wɪtʃ] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła between w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

between w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła between w angielski»francuski słowniku

Zobacz też in between

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

between Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

between Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła between w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文