beyond w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła beyond w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.beyond [bɪˈjɒnd] PRZYIMEK Beyond is often used with a noun to produce expressions like beyond doubt, beyond a joke, beyond the grasp of, beyond the bounds of etc. For translations of these and similar expressions where beyond means outside the range of, consult the appropriate noun entry ( doubt, joke, grasp, bound, etc.). See also I. 3. below.

Zobacz też joke, grasp, doubt, bound

2. joke (laughing matter):

bound → bind

bound npl lit, fig:

to be out of bounds MILIT, SCHOOL place:
to be out of bounds SPORT
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła beyond w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

beyond w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła beyond w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła beyond w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

beyond Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文