bigger w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bigger w angielski»francuski słowniku

6. big (emphatic):

9. big (gen) POL:

faire un tabac inf (in à, en)
to have a big head pej
to look big Am pej
to talk big inf

bigger w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bigger w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. big:

a big eater inf
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
négociant(e) m (ż)
négociant(e) m (ż)

Tłumaczenia dla hasła bigger w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bigger Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文