binding w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła binding w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.binding [Brit ˈbʌɪndɪŋ, Am ˈbaɪndɪŋ] RZECZOW.

II.binding [Brit ˈbʌɪndɪŋ, Am ˈbaɪndɪŋ] PRZYMIOT.

II.bind <prét, part passé bound> [Brit bʌɪnd, Am baɪnd] CZASOW. przech.

III.bind <prét, part passé bound> [Brit bʌɪnd, Am baɪnd] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła binding w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

binding w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła binding w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła binding w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

binding Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be in a bit of a bind inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文