birds w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła birds w angielski»francuski słowniku

3. bird (person) inf:

to do bird inf

Zobacz też feather

gooney bird [Brit ˈɡuːni, Am ˈɡuni ˌbərd] RZECZOW. Am

dicky bird [Brit ˈdɪkɪbəːd, Am ˈdɪkiˌbərd] RZECZOW. inf

birds w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła birds w angielski»francuski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

birds Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

(strictly) for the birds Am, Aus inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文