bits w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bits w angielski»francuski słowniku

bit → bite

2. bit (small amount) inf:

a bit

bit inf (rather):

a bit
a bit of stuff inf
not a bit!
not a bit of it inf!
that's a bit off! inf

Zobacz też bite

II.bite <prét bit; part passé bitten> [Brit bʌɪt, Am baɪt] CZASOW. przech.

III.bite <prét bit; part passé bitten> [Brit bʌɪt, Am baɪt] CZASOW. nieprzech.

bits w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bits w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też bite

Tłumaczenia dla hasła bits w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bits Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文