blank w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła blank w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.blank out CZASOW. [Brit blaŋk -, Am blæŋk -] (blank out)

II.blank out CZASOW. [Brit blaŋk -, Am blæŋk -] (blank [sth] out, blank out [sth])

I.point-blank [Brit pɔɪntˈblaŋk, Am ˈpɔɪnt ˈˌblæŋk] PRZYMIOT.

II.point-blank [Brit pɔɪntˈblaŋk, Am ˈpɔɪnt ˈˌblæŋk] PRZYSŁ.

blankety [Brit ˈblaŋkəti, Am ˈblæŋkədi], blankety-blank PRZYMIOT. inf, hum, euph Am (damned)

Tłumaczenia dla hasła blank w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

blank w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła blank w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła blank w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

blank Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文