bleeding w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bleeding w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.bleeding [Brit ˈbliːdɪŋ, Am ˈblidɪŋ] RZECZOW.

II.bleeding [Brit ˈbliːdɪŋ, Am ˈblidɪŋ] PRZYMIOT.

III.bleeding [Brit ˈbliːdɪŋ, Am ˈblidɪŋ] PRZYSŁ. Brit slang

I.bleed <prét, part passé bled> [Brit bliːd, Am blid] CZASOW. przech.

II.bleed <prét, part passé bled> [Brit bliːd, Am blid] CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bleeding w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bleeding w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bleeding w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bleeding w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bleeding Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文